Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym

 

Nawigacja

Nawigacja

O szkole

Profil szkoły

Gmina Wiejska Bielsk Podlaski położona jest na Równinie Bielskiej w południowej części woj. podlaskiego. Od północy okala ją Dolina Górnej Narwi, zaś od wschodu Puszcza Białowieska. Niezdewastowane ekologicznie okolice, jak i też sam teren gminy, posiadają autentyczne walory rekreacyjne i turystyczne. Gmina położona jest na styku kultury białoruskiej, polskiej i ukraińskiej. Ta różnorodność przejawia się w folklorze, architekturze i wyznaniu religijnym zamieszkującej tu społeczności. Bogata historia i folklor, a także dobrze zachowane obszary przyrodnicze położone w pobliżu Puszczy Białowieskiej powinny zachęcić Państwa do odwiedzania naszej Gminy, do aktywnego i efektywnego wypoczynku w naszym regionie leżącym na obszarze Zielonych Płuc Polski.

W układzie administracyjnym Gmina Bielsk Podlaski położona jest w środkowej części województwa podlaskiego. Siedzibą gminy jest miasto Bielsk Podlaski.

Władze gminy:

Wójt gminy – mgr Raisa Rajecka

Zastępca wójta – mgr Anatol Filipiuk

Skarbnik gminy – Nadzieja Sokołowska

Przewodniczący Rady – Grzegorz Anatol Tymiński